Project omschrijving

Omschrijving

De Angst, Dwang en Fobie Stichting (ADF) is de landelijke patiënten- en familieorganisatie voor en met mensen met angst- en dwangklachten en hun naasten. Patiënten, naasten en hulpverleners kunnen bij de ADF-stichting terecht voor ervaringsdeskundigheid en persoonlijk advies.

Lucid Media maakt een aantal keer per jaar korte films voor de ADF-Stichting. Dit zijn portretten van mensen met een angst- en/of dwangstoornis, en interviews met professionals, zoals psychologen. Deze films zijn online te bekijken zodat lotgenoten er steun en herkenning in kunnen vinden.

Project details

  • categorieën: film