Omschrijving

Zelfhulp voor Jongeren brengt lotgenoten bij elkaar die hetzelfde meemaken of meegemaakt hebben. Ze organiseren praatgroepen voor jongeren en jongvolwassenen met psychische, lichamelijke en verslavingsproblematiek.

Lucid Media ontwierp het logo en folder.  Er is gekozen voor oranje als hoofdkleur, omdat deze kleur voor optimisme en energie staat; dezelfde eigenschappen als de kern van de praatgroepen.

Project details

  • categorieën: ontwerp, huisstijl