Omschrijving

De Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant brengt lotgenoten bij elkaar die hetzelfde meemaken of meegemaakt hebben. Ze organiseren praatgroepen voor mensen met psychische, lichamelijke en verslavingsproblematiek.

Lucid Media ontwierp de website waarop alle informatie van de stichting en de zelfhulpgroepen te vinden is.

Project details